Går du og drømmer om at blive din egen chef, eller blive leder for et nyt og stort spændende projekt, så skal du følge med her i det næste. For hos os kan vi tilbyde nogle gode og solide uddannelser, der er med til at gøre dig til en fremtidig succesrig leder af egen eller anden virksomhed, og du vil få en masse kompetencer indenfor lederskab. De tre uddannelser vi har er blandt andet bestyrelsesuddannelse, lederuddannelse og en mini mba. Den første er bestyrelsesuddannelse, og den her bestyrelsesuddannelse er for dig, som ønsker at være leder i et globalt samfund. Uddannelse tager udgangspunkt i lederskab med et internationalt perspektiv, og man vil ved denne uddannelse få en masse redskaber til at klare udfordringer der vil ske i en global omverdenen. Derudover tilbyder vi også udenlandsophold til denne uddannelse.

Nye uddannelser med internationalt perspektiv

Den anden uddannelse er en lederuddannelse, som er for dig der ønsker at gå i spidsen for en større gruppe mennesker, og lære at anvende folks forskellige kompetencer til at skabe det bedst mulige resultat. En lederuddannelse er for dig, der ved de har evnerne til at gå i spidsen, men mangler nogle konkrete redskaber, til at fuldføre dette ledeskab. Den sidste uddannelse vi kan tilbyde indenfor lederskab, er den her mini mba, hvor du vil lære at håndtere konflikter på arbejdspladsen, udnytte et samarbejde bedst mulige og du vil få dig en høj stilling, som vil være meget attraktiv for din fremtidige arbejdsgiver. Alt sammen kan du læse om hos Business her i Kolding.