Det er klart at i takt med at årstiderne ændrer sig, kommer der også nogle ændringer i vejret. Det betyder blandt andet, at man kan opleve ting som sne og is hen over vinteren. Men for de steder, hvor man sjældent oplever sådanne vejrfænomener, kan det godt give større eller mindre trafikale og logisktiske problemer, når sneen falder. Fordi man simpelthen ikke er vant til at håndtere sådanne situationer.

Når infrastrukturen går helt ned

Det som man blandt andet kan opleve, når sådanne ting sker, er at infrastrukturen ender med at gå helt ned. Specielt uden for byen, hvor der ikke lige er mulighed for, at der kan komme en snerydder forbi. Her er man nemlig helt afhængig af, at sneen bliver ryddet, for at man overhovedet kan komme ud. Og sker det ikke, så sner man inde.